Nová zelená úsporám

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který podporuje snížení energetické náročnosti budov. Z tohoto programu lze čerpat dotaci i na pořízení fotovoltaické elektrárny.

Cíl programu Nová zelená úsporám je zlepšit životní prostředí, snížit emise skleníkových plynů, a znečisťujících látek v ovzduší.

Kdo může dotace čerpat?

Vlastníci rodinných domů, právnické i fyzické osoby.

Dotace pro rodinné domy až 225.500 Kč

Z programu Nová zelená úsporám může každý majitel rodinného domu získat na fotovoltaiku až 205 000 Kč, maximálně však 50 % investičních nákladů. Platí bonus 10 % pro zákazníky z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří mohou čerpat až 225 500 Kč. Plné znění podmínek, závazné pokyny a formuláře najdete na stránkách dotačního programu NZÚ.

Kdo může získat dotaci a na co?

Dotace jsou určeny pro majitele či stavebníky rodinných domů s podlahovou plochou do 350 m², kteří chtějí využívat solární energii pro vlastní potřebu. Nerozlišuje se, zda je majitelem domu fyzická či právnická osoba. Dotace může pokrýt maximálně 50 % investičních nákladů projektu včetně DPH. Váš fotovoltaický systém musí být větší než 2 kWp a může mít výkon i více než 10 kWp. Avšak dotaci získáte pouze na panely do 10 kWp.

Dotaci můžete získat na:

  • fotovoltaickou elektrárnu bez baterií či s akumulací energie do ohřevu TUV
  • na hybridní systémy s akumulací přebytků do baterií
  • na kombinaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Výpočet výše dotace

V novelizovaném programu NZÚ2030 byla zrušena výkonnostní pásma dotovaných elektráren. Pásma byla nahrazena jednoduchým výpočetním vzorcem použitelným pro všechny typy fotovoltaických systémů, včetně kombinace FVE a tepelného čerpadla. Fotovoltaické elektrárny na rodinných domech mají předepsanou základní dotaci na minimální systém o výkonu 2 kWp. Rozlišuje se, zda jde o elektrárnu klasickou síťovou, nebo o elektrárnu hybridní. Případně zda se jedná o kombinaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem. Výše uvedené 3 typy instalací se liší výší základní podpory. Na výkon elektrárny vyšší než 2 kWp získáte příspěvek 10 000 Kč/kWp a akumulace do lithiových baterií má podporu 10 000 Kč/kWh. Dotace na akumulátory se vztahuje na celou jmenovitou kapacitu baterie při předpokládané době jejího vybíjení 10 hodin (rychlost vybíjení C/10 nebo 0,1C). Maximální výše dotace je 205.000 Kč, v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je limit 225.500 Kč.

Minimální kapacita baterie v kWh musí být minimálně 1násobek výkonu elektrárny v kWp a maximálně 2násobek výkonu elektrárny v kWp. Baterii můžete mít libovolně velkou, ale dotaci můžete čerpat pouze na baterii v tomto rozmezí poměru k výkonu FVE (min. 1:1 a max. 1:2). Základní systém 2 kWp s hybridním střídačem provozovaným bez baterií nebo s olověnými bateriemi je možný, dotace na tento základní systém činí 60 tis. Kč. Výpočet výše dotace z programu Nová zelená úsporám 2030

Komponenta Dotace
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem 100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh akumulátorů na bázi lithia 10 000 Kč
Příspěvek na projektovou dokumentaci 5 000 Kč

Novostavby

O dotaci Nová zelená úsporám smíte požádat až po kolaudaci rodinného domu. Fotovoltaiku na dům můžete nainstalovat i dříve, náklady stání fond uzná zpětně až 12 měsíců. Dotaci můžete na dané opatření získat pouze v případě, že fotovoltaika není součástí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).